Kindness

Kindness is a key to friendship and to get someone else to respect you.  And some of the clips below that I will show you gets to me .. and I wish there was more people like them. So much kindness would change the word, make the world to a better place.

Snällhet, omtänksamhet är nycklen till vänskap eler för att få någon att respektera dig. Och några av klippen nedan går rakt in i hjärtat. och jag önskar det fanns mer människor som dem. Så mycket snällhet, omtänksamhet osv. skulle förändra världen, göra världen till en bättre plats.
'
 
 
 

Be nice to one another, be kind, help someone if they need help. Make some change. Together we can all make the world into a better place!

Var snälla mot varandra, var trevlig, hjälp någon om de behöver hjälp. Gör en förändring. Tillsammans kan vi göra världen till en bättre plats!
STAY STRONG AND NEVER GIVE UP HOPE!
 
// Mickaela