Kindness

Kindness is a key to friendship and to get someone else to respect you.  And some of the clips below that I will show you gets to me .. and I wish there was more people like them. So much kindness would change the word, make the world to a better place.

Snällhet, omtänksamhet är nycklen till vänskap eler för att få någon att respektera dig. Och några av klippen nedan går rakt in i hjärtat. och jag önskar det fanns mer människor som dem. Så mycket snällhet, omtänksamhet osv. skulle förändra världen, göra världen till en bättre plats.
'
 
 
 

Be nice to one another, be kind, help someone if they need help. Make some change. Together we can all make the world into a better place!

Var snälla mot varandra, var trevlig, hjälp någon om de behöver hjälp. Gör en förändring. Tillsammans kan vi göra världen till en bättre plats!
STAY STRONG AND NEVER GIVE UP HOPE!
 
// Mickaela

Not good enough?

Do you ever feel like you can't do anything right? Like you do everything wrong whatever you are doing? Do you ever feel like you can't be good enough for people? Like you can't help anyone or like everyone is done with you because of that they feels like you are not good enough to be a friend of there group? Do you ever have enough? Do you feel like you had enough of mistakes and horrible things happened to you? Do you sometimes feel like you are done fighting, like you had enough of this life? ...
 
I understands you. Life ain't always fair and it have never been and I don't think lde ever will be fair. Life is hard and sometimes horrible. I know life ain't always fun to be living but I also know that you should not give up on your life because the fight you are fighting will be worth it in the end. I don't know how or when things will get better but someday it will. 
 
You are good enough, trust me. You are so damn good enough and the people that can't see it, I really feel sorry for them. You are perfect just the way you are. Don't try to be someone you are not. Be yourself and stand up for yourself because I promise, YOU ARE GOOD ENOUGH JUST THE WAY YOU ARE!

Känns det som om du inte kan göra något rätt? Som om vad du än gör är fel? Känner du dig någon gång som om du inte är bra nog för andra människor? Som om du inte kan hjälpa en vän eller annan människa eller som om alla är trötta på dig för att de tycker du inte passar i som vän i "deras grupp"? Känns det någonsin som om du har fått nog? Känner du att du fått nog av alla misstag och hemska saker som händer dig? Känns det någon gång som om du inte orkar käma mer, som om du fått nog av livet?
 
Jag förstår dig. Livet är inte rättvist, har aldrig varit och lär nog aldrig vara rättvist heller. Livet är svårt och ibland hemskt. Jag vet att livet inte alltid är kul att leva men jag vet också att du aldrig ska ge upp om dig liv för den kampen du kämpar just nu, kommer vara värt något i slutet. Jag vet inte hur eller lär saker kommer bli bättre, bli lättare men det kommer det en dag göra.

Du är bra nog, tro mig. Du är så galet bra nog och människor som inte kan se det, tycker jag synd om. Du är perfekt precis som du är. Försök inte vara någon du inte är. Var dig själv och stå upp för dig själv för jag lovar, DU ÄR BRA NOG PRECIS SOM DU ÄR!
 

Stay Strong And Never Give Up Hope!

By the way, I'm sorry for not uploading so much .. I have been in a lot of pain, still am and I work a lot so I don't have so much time to spend on writing ... This past week has been hard cause of pain, but the update will be 1-2 times every week.

Och förresten, jag är ledsen för att jag inte uppdaterat så mycket. Jag har haft väldigt ont, vilket jag fortfarande har och jobbar rätt så mycket så jag har inte haft så mycket tid över till att skriva. Den senaste veckan har varit väldigt jobbig på grund av smärta, men uppdateringen kommer att ske 1-2 gånger i veckan.
 
 
// Mickaela

Friendship

 
Sometimes there will be one person that will change your life forever but sometimes there is more then one person that will change your life. Sometimes for the better and sometimes not. Off all the people in the world some people are the best friends you ever will find, and true friends are hard to find. To find someone you can trust with all off your heart, someone you can always talk to even if it is day or night.
 
 
To have a friend is something that everyone deserves. Everyone deserves to have friends they can trust, do crazy things with, have sleepovers where you stay up all night – watching movies or listen to music and just talking. A friend is someone how don't care how late it is, they are always there for you if you need to talk. A friend is someone how can tell when you are sad even if you say that everything is fine. A friend is someone that won't let you down or walk out of your life when you need someone the most. A friend is someone how will walk into your life and never leave your side. Friendship is important and everyone should have someone to trust and to be with. A friend is a person that not just are there for you but also stands up for you when people put you down. A friend is someone that ain't afraid to put you first and help you up..

I am damn thankful for having some of the worlds angel in my life to call my friends. I have some of the best people around me. They aint many but even if they are not are this people that I have around me amazing. Everyone deserves to have the people I have around me, the people I call friends is people everyone deserves to have in there life. I have some of the most amazing angels in my life, angels without wings that I don't want to lose. I love my friends and I will always be here 24/7 and I hope they all know that. 

What if friendship for you?
Friendship for me is trust and love. A person you can be how you really are with but learn from. A person that is accept and understands. Friendship for me are love and fellowship. Not only in the happy times but even when things gets complecated. And a best frind is hard because I don't wanna place someone in "the best friend pocket". But sure there are people that I have better contact with then other. ❤️ - Emelie H

Friendship for me means trust, that you can trust one another. And even if you haven't talked in a long time, so the day you start talking again is like nothing have ever changed. :) - Moa

Friendship.. eee... trust, Vänskap... Hmm... mutual helpness. Friendship for me is that you can sit down and laugh together at bad jokes, be here for each other if needed. Friendship is when we can be ourselves without fear of being judged, no matter what we do. - Elias

To be how you are with people that accepts you for that. - Josefin


 Ibland är det en person som kommer förändra ditt liv för evigt men ibland kan det även vara mer än en människa som förändrar ditt liv. Ibland till det bättre, ibland till det sämre. Av alla människor på denna jord är vissa människor de bästa vännerna du någonsin kan hitta och att hitta äkta vänner är svårt. Att hitta någon man kan lita på av hela sitt hjärta, någon man alltid kan prata med, oavsett om det är dag eller natt.
 
Att ha en vän är något alla förtjänar. Alla förtjänar att ha en vän som de kan lita på, göra galna och konstiga saker med, ha sova över nätter där man stannar uppe hela natten - kollar film, lyssnar på musik eller bara pratar om allt random. En vän som inte bryr sig om hur sent det är utan alltid finns där om du behöver prata. En vän som kan se på dig att du inte mår bra även om du säger att allt är bra. En vän är någon som inte låter dig gå eller sviker dig när du behöver någon som mest. En vän som kommer gå in i ditt liv och aldrig lämna din sida oavsett vad som än händer. Vänskap är viktigt att ha och alla skulle behöva ha någon de kan lita på. En vän som inte bara finns här utan även ställer upp för dig, skyddar dig. En vän som inte är rädd för att sätta dig först och hjälpa dig upp på fötter.
 
Jag är så galet tacksam att ha några av världens änglar hos mig som jag kan kalla mina vänner. Jag har några av de finaste och bästa människorna runt mig. De är inte många utan få men dessa få människorna är underbara. Och alla förtjänar att ha så underbara människor som jag har runt onkring mig, de vänner jag har skulle alla kunna ha någon som. Jag har några av världens änglar hs mig, änglar utan vingar som jag aldrig vill förlora kontakten med. Jag älskar mina vänner precis som dem är och jag finns här 24/7 och det hoppas jag dem alla vet. 
 
Vad är vänskap för dig?
 Vänskap för mig är tillit och kärlek. En människa man kan vara sig själv med men även ta lärdom ifrån. En människa som är accepterande och förstående. Vänskap är för mig kärlek och gemenskap. Inte bara i glada stunder, utan även när saker blir komplicerade. Och Bästa vän är svårt, jag vill inte plasera någon i bästa vän facket. Men visst finns det människor som jag har bättre kontakt med en andra. ❤️ - Emelie H
 
Vänskap för mig betyder tillit, att man kan lita på varandra. Och även att om man kanske inte hörs på en längre tid, så börjar man snacka igen en dag och då är det som om ingenting förändrats :) - Moa
 
 
Vänskap... Hmm... Tillit, ömsesidig hjälpsamhet. Vänskap för mig är att kunna sitta och gapskratta åt dåliga skämt, att finnas för varandra när det behövs. Vänskap är när man kan vara sig själv utan att man är rädd för att bli dömd, oavsett vad man gör. ^^ - Elias
 
Att kunna vara den man är med människor som accepterar en för det  - Josefin
 
 

Stay Strong And Never Give Up Hope! <3
 
// Mickaela