"it all starts with you.."

You can't save them all...”

I heard this on a very good tv show, and it is true, you can't save every person in this world, but you can always try. Try to do something good for the day, for the week, for the month, for the year. Try to be nice to every person you meet cause you never know what the person is dealing with inside. Don't judge others cause it ain't nice.

 

The smallest things may change everything for someone, even if you think you may not to that much off a different. But to be kind, help someone else is a gift this world need more off. Everyone deserves a bright future without any fear of going to school, fear of people hurting them... this world need to change for the better and it all starts with you!


Do you pick on people? Have you ever picked on someone? Stop right now. Say you're sorry and mean it, be the better person and don't be afraid of saying sorry. Stop hurting others, stop bringing people down, stop with whatever you are doing that ain't nice..


Be the better person and do a change for the better.

 


 

Du kan inte rädda alla..”
Jag hörde detta på en bra tv serie, och det är sant, man kan inte rädda varje människa på denna jord, men du kan alltid försöka. Försök att göra något bra för en dag, en vecka, en månad, ett år. Försök att vara snäll mot varje människa du möter för du vet aldrig vad den människan kämpar med inom sig. Döm aldrig någon för det är inte trevligt.

Även de små sakerna kan förändra allt för en människa, även om du tror att du inte gör så mycket som borde göra en skillnad. Men var snäll, att hjälpa någon är en förmåga som denna värld behöver mer utav. Alla förtjänar en ljus framtid utan någon rädsla för att gå till skolan, rädsla för att människor ska skadad dem. Denna värld behöver en förändring till det bättre och det hela startar med dig!

 

Retar du människor? Har du någonsin retat någon? Sluta precis nu. Säg att du är ledsen och mena det, var den större människan och var inte rädd för att säga förlåt. Sluta skada andra, sluta få människor att hamna på boten, sluta med vad du än gör som inte är bra.


Var den bättre människan och gör en förändring för det bättre.

 

Stay Strong And Never Give Up Hope!”

 

Lots of love,
Mickaela